Hotel Buchlov

Relax v srdci Slovácka

AKČNÍ TEAMBUILDINGOVÝ PROGRAM

program může být realizován na kole, pěšky a v zimním období také na běžkách. Délka trasy je uzpůsobena časovým možnostem zákazníka a také fyzickým schopnostem. Smysl programu je založen na hledání schránek (kešek) s uvedením souřadnic s další schránkou. Tým dorazí na místo, kde pod vedením animátora plní úkol při hledání další schránky s další lokací. Úkoly jsou koncipovány tak, aby prověřily soudržnost a schopnosti týmu – fyzické, dovednostní, logické myšlení apod. Program je vtipně veden zkušenými animátory.

VZOROVÝ PROGRAM

Pro všechny účastníky jsou zajištěna kvalitní krosová kola a základní servisní vybavení, po zavolání také kompletní servis či náhradní kolo. O program na jednotlivých lokacích se starají zkušení animátoři (herci) ve stylových kostýmech, tam kde to není nutné alespoň odborný dozor. Účastníci zdolávají trať pro crossová kola, délka trati je cca 32 km a je středně náročná. Čas potřebný na zdolání trati a úkolů je cca 6 hodin, ale je závislý na schopnostech a fyzické zdatnosti účastníků. Trasu a počet zážitkových míst je možno upravit s ohledem na schopnosti a časové možnosti účastníků.

Vytvořit poptávku