Hotel Buchlov

Relax v srdci Slovácka

AKČNÍ TEAMBUILDINGOVÝ PROGRAM

Plánovaná akce pro 80-100 účastníků
Doba trvání akce 5-6 hodin
(lze samozřejmě přizpůsobit požadavkům a možnostem zákazníka)

Celá akce se sklá z pěti stanovišť, na kterých se postupně prostřídá všech pět týmů, které budou bodovány dle výkonu a času.

STANOVIŠTĚ č. 1: Překážková výcviková dráha

Bojovník vybíhá po 10 m dlouhé pneumatikové dráze, následně se proplazí 10 m dlouhým koridorem, který je 60 cm vysoko nad zemí a je zastřešen maskovanou sítí. Dále se musí proplazit 3 m dlouhou odpadní rourou, zvednout se a přeběhnout houpačku. Na konci houpačky se otočit a celou dráhu proběhnout zpátky na start. Na startu dotykem předá povel dalšímu bojovníkovi z týmu, a tak stále dokola až po posledního bojovníka týmu. Bojovníci mají každý jedno kolo na vyzkoušení předem. Hodnotí se celkový čas týmu.

STANOVIŠTĚ č. 2: Výcvik bojovníků v armádním bojovém umění MUSADO

Všichni bojovníci týmu budou proškoleni ve výcviku armádního bojového umění musado. Po instruktáži našich profesionálních instrukrorů budou účastníci výcviku trénovat mezi sebou a v závěru předvedou instruktorům své nové zkušenosti s armádním bojovým uměním musado. Náš speciální výcvikový armádní instruktor vyhodnotí známkou od 1 do 5 fyzicky-technickou způsobilost týmu v tomto bojovém umění, která bude započtena do celkového hodnocení.

STANOVIŠTĚ č. 3: Airsoftová střelnice

Střílí se z replik reálných zbraní na terče vzdálené od střelců 10 metrů.
Zapůjčené vybavení jsou repliky zbraní AK47 TAKTIKAL, AK 74U BETA, M4 TAKTIKAL, M4 GaP. Celá skupina střelců pod vedením instruktora přistoupí k palpostům, kde budou proškolení jak zacházet se zbraní a po této instruktáži nabijí zbraň a zahájí střelbu v leže na terče, po střelbě následuje vyhodnocení zásahů. Další střelba je ve stoje, vyhodnocení nebude na čas, ale na počet zásahů do terče.

STANOVIŠTĚ č. 4: Paintballová taktická střelnice

Vždy tři střelci musí projít nebo proběhnou bojovým koridorem dlouhým 100 m tam a zpět a přitom musí trefovat z paintbalových zbraní jasné statické cíle umístěné různě v prostoru koridoru. Bojovníci na toto mají určitý čas, pokud nestihnou dráhu proběhnou a netrefí minimální počet statických terčů, budou trestně bodováni. Tým s nejnižším počtem trestných bodů vyhrává.

STANOVIŠTĚ č. 5: Nízké lanové centrum

Bojovníci budou mít za úkol překonat na nízkém lanovém centru tři lanové překážky , vše pod vedením odborných instruktorů. O umístění týmu rozhoduje celkový součet časů jednotlivých bojovníků týmu. Detaily lanového centra jsou pojaty jako tajný bojový úkol.

Není možno všechny účastníky military dne nutit k výkonům na námi vytvořených stanovištích. Proto může být nahrazen bojovník z týmu, který si netroufá projít stanovištěm, dalším členem ze svého týmu, který za něj úkol splní.

Pokud dojde k nějaké časové prodlevě mezi stanovišťmi, je pro všechny účastníky k dispozici lukostřelecká střelnice, která je zdarma a není započítána do celkové ceny military dne.

Provozovatel těchto aktivitmůže dle přání zadavatele zvýšit fyzickou náročnost na splnění těchto úkolů nebo zmenšit fyzickou zátěž úkolů, vše po dohodě s objednavatelem military dne. Také můžeme provést tento den více humornou verzí anebo v přísně military-armádním stylu (vojenský dril, salutování, atd). Naši instruktoři jsou proškoleni a prošly tvrdým armádním výcvikem.

Je nutno upozornit, že všichni účastníci se účastní akce na své vlastní nebezpečí, za bezpečnost účastníků neručíme. Během military dne bude probíhat spoustu doprovodných akcí, které si chceme pro vás uchovat v tajnosti jako překvapení.

Vytvořit poptávku