Hotel Buchlov

Relax v srdci Slovácka

Procházky

Procházky


Na hrad Buchlov 0,2 km

 • Počátky hradu se datují do 1.poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí s tzv. loveckým právem. Nejstarší část hradu tvoří obranné věže, velká síň a kaple. Kaple byla vystavena po vzoru St. Chapelle královského hradu v Paříži. Na konci 15. století vlastnili hrad páni z Cimburka, za kterých byl vystavěn reprezentační rytířský sál. V roce 1520 přechází hrad do soukromého vlastnictví. Hrad je vyhlášen národní kulturní památkou.
 • Prohlídka hradu je možná během dne i večera.

Na Barborku 0,5 km

 • Vznik první zdejší kaple sahá do 13. století . První písemná zmínka o Barborce sahá do roku 1412. U kaple se odedávna odbývaly dvě poutní bohoslužby, a to původně na svátek sv. Barbory a druhou neděli po Velikonocích. V roce 1784 byla kaple uzavřena. V 19. Století byly poutě na Barborce obnoveny a v současné době se tu odehrávají na svátky Nejsvětější Trojice a Nanebevzetí Panny Marie.
 • Jde se po lesní cestě podle zelené turistické značky (ukazatel pod hradem). Na kopci Vás čeká kaplička, kde na Vás čeká krásný výhled.

Do Buchlovic a na zámek 4 km

 • Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území ČR. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležité místo v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo, významem daleko přesahující hranice českých zemí.
 • Po 3 km lesní cesty (z kopce) po žluté turistické značce narazíte na městečko Buchlovice. Po dalším kilometru jste na náměstí, kde je spousta možností občerstvení a hlavně vstup do krásné zámecké zahrady a zámku. Stojí to skutečně za to, v zahradě se prochází pávi a je tam stálá expozice fuchsií.

Na Břesteckou skálu 2,5 km

 • Soubor pískovcových skal se spolu s územím reliktního výskytu borovice lesní a s původní karpatskou dubohabřinou rozkládá na relativně malé ploše o výměře 4,1 ha.
 • Asi 2,5 km od hradu z kopce dolů směr na Barborku po červeně vyznačené turistické trase.

K Sekvojovci obrovskému v obci Břestek, osadě Chabaně 4,5 km

 • Sekvojovec obrovský patří do skupiny jehličnanů. Je vysoký 32 metrů a obvod kmene činí 612 centimetrů. Jedná se o památný strom Zlínského kraje.
 • Od hradu z kopce dolů po červeně vyznačené turistické trase dojdeme přímo až k sekvojovci.

Na rozhledna Brdo 10 km

 • Největší kamenná rozhledna na Moravě stojící na hoře Brdo v pohoří Chřiby
 • Od hotelu po červené turistické značce na Vlčák a dál po hřebeni na Brdo

Na zřícenina hradu Cimburk, Koryčany 11km

 • Zřícenina gotického hradu tyčící se nad Koryčanskou vodní nádrží. Hrad vznikal v letech 1327 až 1333, opuštěn byl počátkem 18. století. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, které pokračovaly v roce 1940.

Výlety autem

Výlety autem


Šlapací káry pro děti, Stupava 7,5km

 • K dispozici je 11 kár různých velikostí a typů. Jezdit mohou děti od cca 3 let do 14 let. Na šlapacích kárách se jezdí za restaurací Akvárko. Zde jsou dvě dráhy. Jedna dráha je oválná a druhá na slalomová.
 • Šlapací káry jsou v provozu denně v červenci a srpnu od 11 hodin do 18:30 hodin. Květen, červen, září, říjen – sobota, neděle, svátky – od 11 – 17:30 hodin

Muzeum tupeské keramiky, Tupesy 13km

 • V muzeu tupeské keramiky lze vidět, jak bydlel lidový hrnčíř. Seznámíte se s historií a současností tradiční majolikové keramiky, která se ve zdejší dílně dodnes vyrábí.

Slovácké muzeum a Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště 17km

 • V hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech se můžete seznámit se způsobem života a lidovými tradicemi regionu v stálé expozici Slovácko. V dalších výstavních sálech se obměňují vlastní i převzaté krátkodobé výstavy věnované české i světové etnografii, historii, archeologii a užitému umění.

Park Rochus, Uherské Hradiště 17km

 • Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus spolu s územím přilehlých vinohradů nabízí občanům města i návštěvníkům značený vyhlídkový turistický okruh, možnosti procházek, rodinných výletů i prohlídku s našimi průvodci. Můžete také obdivovat starobylé kulturní památky – poutní kapli sv. Rocha ve středu areálu Park Rochus a měšťanské vinné sklepy ve Vinohradské ulici.

Letecké muzeum Kunovice 18km

 • Letecké muzeum Kunovice bylo založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu, Aloisem Hráčkem a Jiřím Markem. Zpočátku bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených či kooperovaných v továrně v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje jiných výrobců a z armády.

Muzeum myslivců a pytláků, Babice 21km

 • V muzeu jsou pro vás připraveny expozice Myslivců a pytláků, Vesnického muzea, hospodářských strojů a voliéry s pernatou zvěří.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Velehrad 15km

 • Významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Místo přesahující duchovní, náboženské a kulturní dědictví. Klenot moravského baroka, trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie s bohatě zdobeným interiérem patří k nejvýznamnějším poutním místům u nás.

Rozhledny

 • Rozhledna Maják Šrotík, Staré město u Uherského Hradiště 15km
 • Rozhledna na Rovnině, Uherské Hradiště 17km
 • Rozhledna Židoviny, Modrá 20km

Archeoskanzen Modrá a Sladkovodní a botanická expozice v Modré u Velehradu 20km

 • Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město Velehrad. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin.
 • „Živá voda“ a podvodní tunel

Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry.

Arcibiskupský zámek a zahrady, Kroměříž 35km

 • Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zoo a zámek Zlín-Lešná 42km

 • Zlínská zoologická zahrada patří k nejkrásnějším místům celé Moravy.Najdete zde rozlehle přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat, tropickou halu Yucatan, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park.

Baťův kanál, Spytihněv – Veselí nad Moravou – Hodonín 35 – 53km

 • Baťův plavební kanálje téměř 53 km dlouhá turistická vodní cesta.
 • Baťův kanál lemuje cca 80 km dlouhá cyklistická stezka (č. 47). Trasa vede převážně po rovině, je nenáročná a je vhodná i pro inline bruslaře.